KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”), Merhaba Atölye. ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Websitesi'ni kullandığına yönelik olarak ve Websitesi'nin içeriği elektronik Kullanıcı tarafından onaylanması anlık olarak düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını sakladığını, bütünlüğünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve beyan ettiğini beyan eder.

  1. Tanımlar

Site: hiatolye.com isimli alan adın ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi'ni ifade eder.

Alıcı: Web sitesinde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

İçerik: Sitedeki tüm görsel, işitsel, yazılı bilgi ile birlikte logo, imza, dosya, müzik gibi kullanıma açık veriler.

Hizmet: Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesi'nde tanınmalı olan iş ve çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, hiatolye.com tarafından, Web Sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Web Sitesine giriş yapan ve/veya üye olan ve Web Sitesinde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar kapsamında yararlanan gerçek veya kişisel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Web Sitelerinin Kullanıcısı olarak üye olurlar.

Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Web Sitesinde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma koşullarının ve süresi hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Web Siteleri içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak hiatolye.com tarafından gösterilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kurallarını kabul etmekle, Web Sitesi içinde yer, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak hiatolye.com tarafından her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünde, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin saklanması kayıt işleminin yaptırılması ve hiatolye.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işleminin tamamlanmasından, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanmış Kullanıcı olma hakkı ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve hiatolye.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelik süresinin yasaklanmış olması gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtilen gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 belgesi saklanmaz, hiatolye.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya kayıtten süresiz yasaklanmış olan kişinin Web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web sitesi üye olmalarının sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, kayıt prosedürünü yerine getirirken, Web Sitesinin Hizmetlerinden yararlanırken ve Web Sitesindeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlem yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlarıa, Web Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallar ve kurallara uygun olan tüm Mevzuata uygun hareket bileşenleri, yukarıda belirtilen tüm şartlar ve kuralları beyan ettiğini ve onayladığını kabul ettiğini, ve tutarlılığını belirtir.

5.1.2 Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri'nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediği iddia edilme durumlarında, hiatolye.com 'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve parçalara hak sahibi kişilere ait yetkili genişleme ve bu nedenle hiatolye.com 'dan her ne olursa olsun tazminat talebinin kabul edilemeyeceğini, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3 Kullanıcıların hiatolye.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanmak amacıyla sistem erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılma durumlarıyla ilgili Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sistem kayıt araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak kopma, olması gibi özelliklerdeki tüm kusurlar ve kusurlarından dolayı hiatolye.com'un , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.1.4 Kullanıcı'lar, Web Sitelerinin kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. hiatolye.com , Kullanıcılar'lar tarafından hiatolye.com 'a iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olup olmadığını taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya Arıza olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Kullanıcı, hiatolye.com 'un belirtilmeden, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiyi devredemez.

5.1.6 hiatolye.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Web Siteleri'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun yöntemlerle Web Siteleri üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Web Sitesinin içerdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcısı, hiatolye.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarını veya malvarlığını ihlal eden teşkilat olarak bulunan, Web sitesi içindeki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel görselleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listelerini çoğaltmayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, İşlemeyeceğini, gerek bu işlemlerle yapılacaklar de başka yerde yapılması hiatolye.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. hiatolye.com Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinin tesciline ve/veya hukuka aykırı olarak Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7 Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Siteleri'nde sunulan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı hiatolye.com'un , hiatolye.com çalışanlarının veya kayıtlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgiler, içeriklerin, görsel ve iş imajlarının dağılımı ve hukuka aykırılığın taahhüdü, bütünüyle bu eylemlerin gerçekleştiği kişilerin sorumluluğundadır hiatolye.com , Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler ve içeriklerin fiyatları, doğruluk ve hukuka uygunluk taahhüdü ve garanti vermemektedir.

5.1.8 Kullanıcılar Web Siteleri üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait kayıtlar arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web Sitelerinin kayıtlı manipüleleri devam edecek şekilde işlemlerde bulunmayacaklarını, aksi durumda hiatolye.com 'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 hiatolye.com'un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 hiatolye.com , Web Sitesinde sunulan Hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sistem yükleme bilgileri ve içerikleri, Kullanıcının da dahil olması, üçüncü kişilerin erişiminin kapatılabilmesi ve silme hakkı saklıdır. hiatolye.com , bu paranın hiçbir ön paketinde bulunmadan kullanabilir. hiatolye.com 'bir Kullanıcı tarafından talep edilen, Kullanıcının yaşadığı yerde kalır. hiatolye.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmenin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle doğan zararların tazminden Kullanıcı sorumluluğundadır.

5.2.2 hiatolye.com , Web Siteleri üzerinden, hiatolye.com 'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilere sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı' verir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle hiatolye.com sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi destekleme amacı veya web sitesini veya bilgi birikimine yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti kapsamındadır. Web siteleri üzerinde 'link'ler erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler'ler veya bunların içeriği hakkında hiatolye.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3 hiatolye.com , Websitesinde gönderilen Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan döküntülerde, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.2.4 hiatolye.com , Kullanıcılar arasında Web Siteleri üzerinden gerçekleşen ve Web Siteleri'nin sınırlıne ve/veya Sözleşmesi Kullanıcına ve/veya Web Siteleri'nin genel kuralları ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve hiatolye.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapılabilir ve tespit edilen mesaj ve/veya içerikleri istenen zaman ve şekilde erişimden kaldırılabilir; Kullanıcının saklanmasına, herhangi bir ihbar yapılmadan, geçici veya kalıcı olarak, son teslim.

5.2.5 Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve sonuçların sonuçlanması, hiatolye.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.6 Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” adını belirlerken üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, hiatolye.com Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu kullanım oranları Kullanıcı'dan talep edilebilir gibi dilerse Kullanıcı'ya açık haber vermeksizin Kullanıcının silinenini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Gizlilik Hükümleri

hiatolye.com , Kullanıcılar'a ilişkin bilgileri, işbu Web Sitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri'ndeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. hiatolye.com , Kullanıcılara ait gizli bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesinde ve Gizlilik Hükümleri'nin aksine kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcılar, Websitesi üzerinden sunulan hiatolye.com Hizmetleri'lerini, hiatolye.com almak ve hiatolye.com 'bir telif haklarına tabi çalışmayı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının hiatolye.com 'bir Hizmet'lerin ellerine veya kullanılmasına izin veremez; Aksi takdirde zararlardan dolayı hiatolye.com 'dan talep edilen tazminat ücreti ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü sorumluluğu karşılayacaklardır.

hiatolye.com'un , hiatolye.com Hizmetleri'leri, hiatolye.com bilgileri, hiatolye.com telif haklarına ilişkin çalışmalar, hiatolye.com ticari markaları, hiatolye.com ticari görünümü veya Web Sitesinin sahip olduğu, tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm mal varlıkları, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Web Sitelerinin üzerinde yer alan ve hiatolye.com ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sina Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve tutarlılık gösterirler.

8. Sözleşme düzenlemeleri

hiatolye.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek imzalı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, herhangi bir zamanda uygun göreceğini, Web Sitesinde ilan verebileceğini görebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin sözleşmeleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanılır; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalan hükümler ve sona ermeye devam edecek.

9. Mücbir Şebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm kirleticiler, hiatolye.com işbu Sözleşme ile kaydedilen edimlerden herhangi birinin geç veya eksik ifa etme veya ifa yapılmaması nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa yapmama veya temerrüt eklenmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından hiatolye.com'dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunulamayacaktır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sistemlerle ilgili mevcut veya yenileme çalışmaları ve bu olayların meydana geldiği olası arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil olmak üzere ve ancak imkanların sınırlı olmasıyla hiatolye.com'un makul kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen olaylardan kaçınılması mümkün olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ödemelerinde, yorumlanması ve hakları dahil olmak üzere doğan hukuki bileşenlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın salonunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.