KULLANICI SÖZLESMESİ

  1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (« Kullanım Sözleşmesi »), Salut Atölye. Il y a des sites Web qui vous permettent d'obtenir des informations sur les sites Web, des sites Web qui vous permettent d'obtenir des informations et des sites Web sur l'électronique ou les appareils électroniques.

Kullanıcı, Si'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini mais ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

  1. Tanimlar

Site : hiatolye.com. Vous pouvez également consulter Alan Adından et Alan Adına Bağlı Alt Alan Adlarından oluşan Websitesi'ni ifade eder.

Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Ici: Sitede paylaşılan tüm görsel, işitsel, yazılı bilgi ile birlikte logo, imza, dosya, müzik gibi kullanıma açık veriler.

Hizmet: Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, hiatolye.com tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Les sites Web satıcı et alıcılar sont également disponibles.

Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder

  1. Sözleşmenin Konusu et Kapsami

3.1 Vous trouverez des informations sur les sites Web, les sites Web et les Hizmet'lerin, mais les Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Si vous recherchez des informations sur les sites Web, consultez les sites Web et les sites Web qui vous intéressent, veuillez consulter et consulter olarak hiatolye.com. çıklama gibi beyanlardır.

3.3 Les sites Web des sites Web qui vous intéressent, qui vous intéressent et qui vous orientent vers olarak hiatolye.com vous montreront son site Web et son site Web. ş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1. Les sites Web qui proposent des informations sur les sites Web qui vous intéressent sont ceux qui bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve hiatolye.com tarafından kayıt işleminin lanması ile tamamlanır. Vous l'aurez compris, votre Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Si vous êtes sur un site Web, visitez olmak et hiatolye.com, et assurez-vous de le faire fonctionner. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, hiatolye.com vous propose des sites Web très intéressants et vous permet de vous assurer que les sites Web vous intéressent, les sites Web vous proposent des solutions.

5. Hak et Yükümlülükler

5.1 Utilisation et utilisation des ressources

5.1.1 Vous pouvez consulter les sites Web, les sites Web et les sites Web qui vous intéressent, les sites Web qui vous intéressent de belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını e onayladığını Kaboul, beyan ve taahhüteder.

5.1.2 Pour savoir comment utiliser votre système d'exploitation, vous devez le faire en utilisant les informations nécessaires à son utilisation. edilmesi durumlarında, hiatolye.com 'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara et gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını e bu sebeple hiatolye.com 'et son nom altında olursa olsun tazminat contep edilemeyeceğini Kaboul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3 Kullanıcı'ların hiatolye.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlar ıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tum ihmal kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişile rin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden hiatolye.com 'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.1.4 Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru e hukuka uygun olduğunu kaboul, beyan ve taahhüt ederler. hiatolye.com , Kullanıcı'lar tarafından hiatolye.com 'a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi e içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru e hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Kullanıcı, hiatolye.com 'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak e yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6 hiatolye.com propose des services d'information et des sites Web qui vous permettent de consulter des sites Web amateurs. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı son işlem e eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Son Kullanıcı, hiatolye.com vous propose de nombreux articles, ainsi que des informations détaillées sur vos articles, des sites Web contenant des exemples, des mises en page, des images et des images, des clips vidéo, des informations, des taban larını, katalogları ve listeri çoğaltmayacağını, copyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla hiatolye.com vous propose/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kaboul, beyan ve taahhüt eder. hiatolye.com Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve /veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7 L'utilisation de sites Web d'installation et de mise en ligne de données vous permet d'accéder à des informations supplémentaires. hiatolye.com 'un, hiatolye.com alışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi Bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunlalu Uluğundadır hiatolye.com , Kullanıcı'lar dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin e içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8 Vous pouvez utiliser les sites Web d'Alan Kendi et les utiliser pour effectuer des transferts de données et de sites Web. hiatolye.com vous propose de l'aider à trouver votre entreprise à Kaboul, et à le faire.

5.2 hiatolye.com 'un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 hiatolye.com , des sites Web sur les Hizmetleri et les içerikleri son zaman değiştirebilme; Si le système contient des éléments de base et des composants, il vous suffit de les utiliser pour les utiliser et de les utiliser en toute simplicité. hiatolye.com , mais en fait, vous trouverez des informations sur l'utilisation de ce site. hiatolye.com 'un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. hiatolye.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

5.2.2 hiatolye.com , Sites Web disponibles, hiatolye.com a un contrôle de Kendi sur les sites Web satıcılar, sağlayıcılar et baskaca üçüncü kişilerin sahip olduğu et işlettiği baska websiteilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle hiatolye.com propose des offres et des sites Web et vous permet de télécharger des logiciels et des sites Web et de vous fournir des informations sur l'utilisation de votre produit et de votre garantie de niteliği taşımamaktadır. Les sites Web vous permettent de créer des liens vers des portails, des sites Web, des dosyalar et des içerikler, mais de créer des liens vers des portails électroniques et des sites Web qui vous permettent d'accéder à des sites Web et d'y accéder. hiatolye.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.3 hiatolye.com , Websitesinde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında çıkan çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.2.4 hiatolye.com , Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine e/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin general kurallarına ve/veya general ahlak kurallarına aykırı ve hiatolye.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri zaman ve şekilde erişimden k aldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.2.5 Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, hiatolye.com et Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.6 Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" estmi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, hiatolye.com Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Gizlilik Hükümleri

hiatolye.com , vous pouvez trouver des articles sur votre site Web et y avoir des informations sur Gizlilik Hükümleri et vous aider à les utiliser. hiatolye.com , Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde e Gizlilik Hükümleri'nin aksine kullanmayacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı'lar, Sites Web üzerinden sunulan hiatolye.com Hizmet'lerini, hiatolye.com informations et hiatolye.com 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının hiatolye.com 'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, zaralardan dolayı hiatolye.com 'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları e avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

hiatolye.com 'un, hiatolye.com Hizmet'leri, hiatolye.com bilgileri, hiatolye.com telif haklarına tabi çalışmalar, hiatolye.com ticari markalari, hiatolye.com ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her maddi e fikri mülkiyet hakları dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve hiatolye.com et diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kaboul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri

hiatolye.com amamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi e eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; Si vous avez des problèmes, vous avez également des problèmes et des résultats intéressants.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, hiatolye.com vous propose de consulter les articles ci-dessous et d'en savoir plus sur les articles que vous souhaitez. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından hiatolye.com 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı e internet arizaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları e bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü avoir des cadeaux et des cadeaux pour les enfants hiatolye.com'un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk et Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında e ükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, istanbul Mahkemeleri et İcra Daireleri yetkilidir.